Skip links

پاداش معرفی!

دعوت به برترین

برای دعوت دوستانتان به خدمات برترین ابتدا باید ثبت نام کنید و کد معرف ارسال شده خود را به دوستانتان بدهید تا در موقع ثبت نام کد معرف شما را وارد نمایند. هر قرارداد دوستان شما برای شما امتیاز خواهد داشت. برای تکمیل اطلاعات وارد پنل کاربری شوید

معرفی کن، پاداش بگیر

داخل پنل شخصی شما (پنل حسابداران یا مدیران فرقی ندارد) طرح های تشویقی و امتیاز شما درج شده است. نحوه امتیاز گیری و نحوه محاسبه امتیاز دریافتی شما از دوستانی که معرفی کرده اید در بخش امتیاز بگیر پنل کاربری

هنوز ثبت نام نکردی؟   باشگاه های برترین 

طرحی نوین؛ پر از آیتم های جذاب و پر از سود,(تخفیف،پاداش،تیکت های تفریحی و…)

بیشتر بدانید

( لیست قیمت و پاداش آیتم ها )