Skip links

ویژه

زیرنوریس دسته‌بندی بایگانی
اعتیاد در هنگام قمار به مشکل تبدیل می شود

اعتیاد در هنگام قمار به مشکل تبدیل می شود

هرگز به تسلیم شدن فکر نکنید. برندگان هرگز کنار نمی روند و کناره گیری ها هرگز برنده نمی شوند. تمام کلمات منفی را از فرهنگ لغت ذهنی خود خارج کنید و با حداکثر اطمینان و صبر روی راه حل ها تمرکز کنید. نبرد هرگز از