Skip links

غذا و نوشیدنی

زیرنوریس دسته‌بندی بایگانی
فصل طوفان است اما ما در حال بازدید از جزیره هیلتون سر هستیم

فصل طوفان است اما ما در حال بازدید از جزیره هیلتون سر هستیم

هرگز به تسلیم شدن فکر نکنید. برندگان هرگز کنار نمی روند و کناره گیری ها هرگز برنده نمی شوند. تمام کلمات منفی را از فرهنگ لغت ذهنی خود خارج کنید و با حداکثر اطمینان و صبر روی راه حل ها تمرکز کنید. نبرد هرگز از