Skip links

Date:
۱۳۹۷-۰۴-۰۸
مشتری:
لیکواید تم

ساختمان پلاسکو

کسبه محترم ساختمان پلاسکو

قدیمی ترین دوستان ما کسبه ساختمان پلاسکو هستند. آنها بیش از 25 سال است که از نزم افزار حسابداری برترین در کسب و کار خود استفاده میکنند؛ و یا به نحوی از خدمات مالی ما استفاده کرده اند.

قدردان همراهی شما هستیم

و این دوستی را با هیچ چیزی در دنیا عوض نمی کنیم.

و هر لحظه در اندیشه بهتر بودن برای شما بهترین ها هستیم.